ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ।

ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ ਪੰਜ।