ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ੀ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਬਰਗਰ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ।
ਸਮੱਗਰੀ
ਆਲੂ (ਉਬਲੇ ਅਤੇ ਮੈਸ਼ਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) – 360 ਗ੍ਰਾਮ
ਹਰੇ ਮਟਰ – 90 ਗ੍ਰਾਮ
ਹਲਦੀ – 1/4 ਚੱਮਚ
ਲਾਲ ਮਿਰਚ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਅਮਚੂਰ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਨਮਕ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਪੋਹਾ (ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ) – 70 ਗ੍ਰਾਮ
ਧਨੀਆ – ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ
ਮੈਦਾ – 60 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ – 50 ਗ੍ਰਾਮ
ਨਮਕ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਪਾਣੀ – 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਬਰੈੱਡ ਕਰੰਬਜ਼ – ਕੋਟਿੰਗ ਲਈ
ਤੇਲ – ਫ਼ਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੁੱਧ – 100 ਮਿ.ਲੀ.
ਪ੍ਰੌਸੈੱਸਡ ਚੀਜ਼ – 50 ਗ੍ਰਾਮ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ – 1/4 ਚੱਮਚ
ਮੋਜ਼ਰੈਲਾ ਚੀਜ਼ – 50 ਗ੍ਰਾਮ
ਬਰਗਰ ਬਨ
ਪਿਆਜ਼ ਸਲਾਈਸਿਜ਼
ਟਮਾਟਰ ਸਲਾਈਸਿਜ਼
ਵਿਧੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਲ ‘ਚ 360 ਗ੍ਰਾਮ ਉਬਲੇ ਅਤੇ ਮੈਸ਼ਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, 90 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੇ ਮਟਰ, 1/4 ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸੁੱਕਾ ਅਮਚੂਰ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਮਕ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 70 ਗ੍ਰਾਮ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਹਾ ਅਤੇ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।
ਦੂਜੇ ਬੌਲ ‘ਚ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਨਮਕ ਅਤੇ 200 ਮਿ.ਲੀ. ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਣਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਲੂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਚ ਗੋਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ‘ਚ ਡਿੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਰੈੱਡ ਕਰੰਬਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਪੈਨ ‘ਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤਕ ਫ਼ਰਾਈ ਕਰੋ।
ਦੂਜੇ ‘ਚ 100 ਮਿ.ਲੀ. ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਪਨੀਰ ਪਾ ਕੇ ਓਦੋਂ ਤਕ ਹਿਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਨੀਰ ਮੈੱਲਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਿਰ 1/4 ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੌਜ਼ਰੈਲਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਿਲਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤਕ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਵੇ ‘ਤੇ ਬਰਗਰ ਬਨ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਸਲਾਇਸਿਜ਼ ਟਿਕਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਿੱਕੀ ਰੱਖੋ। ਫ਼ਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਨੀਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਬਨ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਬਰਗਰ ਬਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ।