ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ KYC ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ KYC ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ KYC ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ KYC ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


KYC ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ?
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ KYC ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸੇਲ ਡੀਡ / ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਦਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।