ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ 149 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਨੌਨ ਜੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਆਈਯੂਸੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਜੀਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਕੇ ਜੀਓ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਬਦਲੇ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ 149 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਨੌਨ ਜੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਆਈਯੂਸੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਜੀਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਕੇ ਜੀਓ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਬਦਲੇ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਈਯੂਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 149 ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ 300 ਨੌਨਲਾਈਵ ਕਾਲਿੰਗ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਤੋਂ ਜੀਓ ਦੀ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 1.5 ਜੀਬੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਐਸਐਮਐਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਓ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ 129 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਿੱਲੀਐਨਸੀਆਰ ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਚ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਲਾਨ ਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦਾ 149 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਲੋਕਲ ਤੇ ਐਸਟੀਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਬੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।