ਕੀਮਾ ਪਰੌਂਠਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ-ਵੈੱਜ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਮਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਹ ਖਾਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ …
ਸਮੱਗਰੀ
(ਭਰਾਈ ਲਈ)
ਤੇਲ ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਜੀਰਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਪਿਆਜ਼ 55 ਗ੍ਰਾਮ
ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਪੇਸਟ ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਮਟਨ ਕੀਮਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ
ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਕੁਆਰਟਰ ਚੱਮਚ
ਨਮਕ ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਧਨੀਆ ਦੋ ਚੱਮਚ
(ਆਟੇ ਲਈ)
ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ 275 ਗ੍ਰਾਮ
ਦਹੀਂ 55 ਗ੍ਰਾਮ
ਅਜਵਾਈਨ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਤੇਲ 140 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਤੇਲ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
(ਭਰਾਈ ਲਈ)
ਇੱਕ ਪੈਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਜ਼ੀਰਾ, 55 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਓ। ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦੀ ਪੇਸਟ ਪਾਓ ਅਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਕ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਮਟਨ ਕੀਮਾ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਕੁਆਰਟਰ ਚੱਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਮਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਤਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਦੋ ਚੱਮਚ ਧਨੀਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਆਟੇ ਲਈ ਬੌਲ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਰਮ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ੍ਹ ਲਓ। (ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ) ਆਟੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਚ ਗੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੱਮਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ੈਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੇਲੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲ ਲਓ।
ਤਵੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਰੌਂਠਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤਕ ਸੇਕੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਫ਼ੈਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਫ਼ੈਲਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਸੇਕ ਲਓ। ਕੀਮਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਚਾਰ, ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਪਰੋਸੋ।