ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਆਪਣਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਆੳਣੁ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਪਤਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਜ਼ਰ ਘੱਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੀਂਸ: ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਂਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਂਸ ‘ਚ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਆਈਰਨ-ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਟ ਫਰੀ ਵੀ ਹੈ।ਅੰਬ: ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਅੰਬ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਸਹਗੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭੂੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਕਰੇਲਾ: ਕਰੇਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰੇਲਾ ਫੈਟ ਬਰਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।ਤਰਬੂਜ਼; ਤਰਬੂਜ਼ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੇਂਟ ਲਾਈਕੋਪਿਨ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਫੈਟ ਬਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵੀ ਫੈੱਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਰਬੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ‘ਚ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।