ਕਾਜੂ ਪਿਸਤਾ ਰੋਲ
ਕਾਜੂ ਪਿਸਤਾ ਰੋਲ

ਲੋਕ ਖ਼ੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਡਿਫ਼ਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਜੂ ਪਿਸਤਾ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਣ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਸੁਆਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ …
ਸਮੱਗਰੀ
ਪਿਸਤਾ ਡੋਅ ਲਈ
ਪਿਸਤਾ ਪਾਊਡਰ-3/4 ਕੱਪ
ਖੰਡ ਪਾਊਡਰ-1/4 ਕੱਪ
ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੂਡ ਕਲਰ-3 ਬੂੰਦਾਂ
ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ-1 ਚੱਮਚ
ਪਾਣੀ-3 ਚੱਮਚ
ਕਾਜੂ ਡੋਅ ਲਈ
ਕਾਜੂ ਪਾਊਡਰ-1 ਕੱਪ
ਖੰਡ ਪਾਊਡਰ-1/2 ਕੱਪ
ਪਾਣੀ-1/2 ਕੱਪ
ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ-1/8 ਚੱਮਚ
ਘਿਉ-1 ਚੱਮਚ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ-1 (ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ)
ਕੇਸਰ-ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਊਲ ‘ਚ ਪੌਣਾ ਕੱਪ ਪਿਸਤਾ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਖੰਡ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੂਡ ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਸੌਫ਼ਟ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ੍ਹ ਲਓ।
ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨ ‘ਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਓਦੋਂ ਤਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਗਾੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਾਜੂ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਖੰਡ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ 1/8 ਚੱਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਘਿਉ ਪਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤਕ ਪਕਾਓ। ਕਾਜੂ ਡੋਅ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਘਿਉ ਲਗਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ੍ਹ ਲਓ।
ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਸਤਾ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਜੂ ਡੋਅ ‘ਚ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਟਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਜੂ-ਪਿਸਤਾ ਰੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ।