ਦੁੱਧ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਅੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਜ਼ਿੰਕ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਕੱਚਾ ਅੰਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1. ਇਸ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
3. ਇਸ ‘ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4. ਇਸ ‘ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
5. ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਥਰਾਇਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
6. ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
7. ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
8. ਇਸ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9. ਇਸ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10. ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤਤ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਡੱਬੀ